«Powrót

KE rekomenduje zniesienie procedury nadmiernego deficytu

KE rekomenduje zniesienie procedury nadmiernego deficytu

KE rekomenduje zniesienie procedury nadmiernego deficytu

Mateusz Szczurek i Jacek Rostowski podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej przyjęło rekomendację zakończenia wobec Polski procedury nadmiernego deficytu na rok przed ostatecznym terminem. Oznacza to, że w ocenie Komisji Europejskiej (KE), Polska w sposób trwały ograniczyła nadmierny deficyt.

"Od dziś pierwszym najważniejszym problemem już nie muszą być odpowiedzi na pytania, gdzie szukać oszczędności, ale przede wszystkim, jak lepiej wydawać publiczne pieniądze. To nie będzie pytanie o dodatkowe źródła dochodów, wyższe podatki. Chodzi o takie sformułowanie polityki podatkowej, dochodowej rządu, które jest najlepsze dla tworzenia miejsc pracy i lepszego rozwoju Polski" – komentował decyzje KE minister finansów Mateusz Szczurek na konferencji prasowej.

„Ta decyzja oznacza, że nie tylko mamy najszybszy wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich 7 lat, ale także zdrowe finanse publiczne" – dodał szef Zespołu Doradców przy Premierze Jacek Rostowski.  

Podstawą do zakończenia procedury nadmiernego deficytu były dane przekazane przez Polskę w ramach wiosennej notyfikacji fiskalnej, zgodnie z którymi deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r. został zredukowany aż o 0,8 pkt. proc. do 3,2% PKB, czyli do poziomu bliskiego 3% PKB. Umożliwiło to uwzględnienie, w ramach procedury nadmiernego deficytu, ponoszonych jeszcze w 2014 r. kosztów systemowej reformy emerytalnej – 0,4% PKB i obniżenie deficytu poniżej 3% PKB po uwzględnieniu tych kosztów.

Co ważne prognoza KE na lata 2015-16 potwierdza trwałość redukcji nadmiernego deficytu, choć jest bardziej konserwatywna od prognoz MF z Programu Konwergencji - Aktualizacja 2015. KE prognozuje, że deficyt zostanie obniżony do poziomu 2,8% PKB w 2015 r. i 2,6% PKB w 2016 r., podczas gdy prognoza zawarta w Programie konwergencji zakłada redukcję deficytu odpowiednio do 2,7% PKB i 2,3% PKB. Różnica wynika m.in. z faktu, iż KE w prognozie na 2016 r. (tzw. założenie braku zmian w polityce rządu, ang. no-policy-change scenario) nie uwzględnia efektów zastosowania stabilizującej reguły wydatkowej, mimo że od 2015 r. reguła jest wykorzystywana w procesie budżetowym w sposób wiążący.

Projekt decyzji Rady UE dostępny jest na stronie KE (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

«Powrót