«Powrót

Warto pracować dla Polski

Warto pracować dla Polski

Warto pracować dla Polski

Wiceminister Artur Radziwiłł z uczestnikami spotkania stoją na korytarzu w Ministerstwie Finansów
Dyrektor generalny MF Mirosława Boryczka, po prawej stronie siedzą wiceminister Artur Radziwiłł i dyrektor Dep. Polityki Makroekonomicznej Sławomir Dudek, w tle flagi Polski i UE oraz tablica z napisem Ministerstwo Finansów
W sali siedzą uczestnicy spotkania, przy głównym stole dyrektor generalny MF Mirosława Boryczka, wiceminister Artur Radziwiłł i dyrektor Dep. Polityki Makroekonomicznej Sławomir Dudek

Dlaczego warto wracać do kraju i co Polska oraz polscy studenci studiujący za granicą mają sobie wzajemnie do zaoferowania? Na to pytanie odpowiadali przedstawiciele Ministerstwa Finansów i studenci z Polski uczący się na brytyjskich uczelniach podczas spotkania w MF 19 grudnia br.

– Dwa światy - polityka i służba publiczna - spotykają się właśnie w Ministerstwie Finansów i zmieniają rzeczywistość – mówiła dyrektor generalny MF Mirosława Boryczka. – Jeśli na pytanie: kim jestem? odpowiem: jestem stąd, to konsekwencją powinno być zamieszkanie w Polsce i staranie się o zrobienie dla niej jak najwięcej można. Jak przekonywała Mirosława Boryczka, często nie tylko kwestie finansowe decydują o wyborze ścieżki zawodowej. – Dlaczego praca dla państwa? Bo tylko tu robi się rzeczy naprawdę ważne, które zmieniają otaczający nas świat – dodała dyrektor generalny i podkreśliła, że Ministerstwo Finansów tworzą jego ludzie, na co dzień dbający o najważniejsze dla obywateli kwestie, np. zapewnienie finansowania usług publicznych. Mirosława Boryczka wskazała Hannę Majszczyk (wiceminister finansów odpowiedzialna za budżet państwa), Jacka Dominika (komisarza UE ds. budżetu) i Agnieszkę Królikowską (generalny inspektor kontroli skarbowej, odpowiadająca m.in. za walkę z brudnymi pieniędzmi) jako przykłady karier osób, które związały swą przyszłość z resortem finansów bezpośrednio po studiach.

– Ministerstwo Finansów to dobry pomysł na pierwszą pracę w życiu – potwierdził podsekretarz stanu w MF Artur Radziwiłł. Zaznaczył, że wciąż powstają tu ważne społecznie rozwiązania, takie jak np. ulga podatkowa dla rodzin wielodzietnych. Dzięki tej zmianie z ulgi dodatkowo skorzysta ponad milion rodzin (ok. 1,8 mln podatników), w których wychowuje się ok. 2 mln dzieci. Wiceminister zauważył, że Polsce można dobrze służyć również pracując za granicą, np. reprezentując ją na stanowiskach w instytucjach międzynarodowych.

Wspieranie interdyscyplinarności i specjalistycznego rozwoju zawodowego pracowników w różnych dziedzinach ekonomii, m.in. przez szkolenia zagraniczne i rozwój naukowy, wymienił dyrektor Departamentu Polityki Makroekonomicznej w MF Sławomir Dudek, zachęcając studentów do podjęcia pracy w polskiej administracji. Dodał, że kompetencje pracowników z doświadczeniem w MF doceniają liczne firmy komercyjne, gdzie zajmują oni wysokie stanowiska (np. głównych ekonomistów czołowych polskich banków). Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej Patryk Łoszewski opisał m. in. jak wyglądają kulisy negocjacji  na forum europejskim czy bezpośrednia współpraca ekspertów różnych szczebli z najwyższej rangi decydentami. Natomiast reprezentujący Departament Zagraniczny dyrektor Tomasz Skurzewski wyjaśnił, jak istotną rolę odgrywa współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Podkreślił przy tym, że wyobrażenie o niekończących się procedurach i formalnościach charakteryzujących urzędy rzadko znajduje odzwierciedlenie w pracy, której nadają rytm negocjacje międzynarodowe. 

Podczas pobytu w kraju studenci m.in. z London School of Economics oraz uniwersytetów w Cambridge, Oxford i Warwick uczestniczą w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez instytucje publiczne i prywatne (np. banki, firmy consultingowe, Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych), aby poznać oferowane przez nie możliwości pracy i rozwoju zawodowego. Pozwoli im to po zakończeniu studiów w podjęciu decyzji o powrocie do Polski i związaniu z nią swojej kariery.

«Powrót