Dokumenty

Wyświetlanie 12 rezultatów.
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 stycznia 2018 r. - poz. 1
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
362,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 stycznia 2018 r. - poz. 2
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Komitetu Audytu
321,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 31 stycznia 2018 r. - poz. 3
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DCT.8201.1.2018 MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych
377,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 lutego 2018 r. - poz. 4 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, na rok 2018
301,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 lutego 2018 r. - poz. 5 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie poboru i rozliczania pieniędzy odebranych lub zajętych przez pracownika obsługującego organ egzekucyjny podległy Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
337,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 lutego 2018 r. - poz. 6 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za styczeń 2018 r.
301,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 lutego 2018 r. - poz. 7 -
KOMUNIKAT MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości
708,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 lutego 2018 r. - poz. 8 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2018 r.
300,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 lutego 2018 r. - poz. 9 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD2.8201.3.2017.KBF MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia momentu nabycia nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, w przypadku uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia tej nieruchomości
306,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 lutego 2018 r. - poz. 10 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów
328,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 lutego 2018 r. - poz. 11 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych
341,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 20 lutego 2018 r. - poz. 12 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych
436,1k
Wyświetlanie 12 rezultatów.