Dokumenty

Wyświetlanie 21 - 40 z 121 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 marca 2018 r. - poz. 21 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
730,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 marca 2018 r. - poz. 22 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za luty 2018 r.
301,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 marca 2018 r. - poz. 23 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2018 r.
300,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 marca 2018 r. - poz. 24 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
389,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 marca 2018 r. - poz. 25 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Otwartości Danych
305,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 marca 2018 r. - poz. 26 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych
309,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 marca 2018 r. - poz. 27 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw Kontaktów z Parlamentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Organizacjami Społecznymi
312,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 marca 2018 r. - poz. 28 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych
577,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 marca 2018 r. - poz. 29 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie dysponowania danymi z Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL 2)
431,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 26 marca 2018 r. - poz. 30 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych
320,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 kwietnia 2018 r. - poz. 31 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DCT.8201.5.2018 MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej przez zakład zagraniczny
307,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 kwietnia 2018 r. - poz. 32 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DCT.8201.6.2018 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej
402,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 4 kwietnia 2018 r. - poz. 33 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 marca 2018 r. o sprostowaniu błędu
287,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 4 kwietnia 2018 r. - poz. 34 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw uszczelnienia systemu poboru podatku od towarów i usług od towarów zakupionych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (przez Internet)
324,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 4 kwietnia 2018 r. - poz. 35 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 marca 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Projektowego i Komitetu Sterującego projektu „Opracowanie czteroletnich kierunków działania i rozwoju Ministra Rozwoju i Finansów dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe”
310,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 5 kwietnia 2018 r. - poz. 36 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD5.8201.07.2018 MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie obowiązków płatnika z tytułu wypłat odsetek/dyskonta z listów zastawnych
401,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 kwietnia 2018 r. - poz. 37 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2018 r.
299,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 kwietnia 2018 r. - poz. 38 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za marzec 2018 r.
300,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 kwietnia 2018 r. - poz. 39 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
360,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 kwietnia 2018 r. - poz. 40 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Zasad (polityki) rachunkowości dotyczących części budżetu państwa: 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, 79 − Obsługa długu Skarbu Państwa, 82 − Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego i 84 - Środki własne Unii Europejskiej” oraz szczegółowych zasad inwentaryzacji
1 004,2k
Wyświetlanie 21 - 40 z 121 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7