Dokumenty

Wyświetlanie 21 - 40 z 42 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 27 listopada 2020 r. - poz. 21 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie nadania statutu Centrum Informatyki Resortu Finansów
438,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 30 listopada 2020 r. - poz. 22 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
527,1k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 30 listopada 2020 r. - poz. 23 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe
423,1k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 30 listopada 2020 r. - poz. 24 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Koordynacyjnego do spraw przygotowań XI edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022
331,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 4 grudnia 2020 r. - poz. 25 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zarządzania portfelem programów i projektów w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe
1 194,3k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 7 grudnia 2020 r. - poz. 26 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za listopad 2020 r.
412,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 7 grudnia 2020 r. - poz. 27 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2020 r.
408,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 11 grudnia 2020 r. - poz. 28 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Krajowym Systemie Finansowym w Ministerstwie Finansów
606,0k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 22 grudnia 2020 r. - poz. 29 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
4 166,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 23 grudnia 2020 r. - poz. 30 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Sterującej do spraw Polski Wschodniej
347,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 23 grudnia 2020 r. - poz. 31 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komitetu audytu
343,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 23 grudnia 2020 r. - poz. 32 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
469,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 28 grudnia 2020 r. - poz. 33 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
506,3k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 29 grudnia 2020 r. - poz. 34 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia Kierunków działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2021–2024
773,4k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 30 grudnia 2020 r. - poz. 35 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
463,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 30 grudnia 2020 r. - poz. 36 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Pełnomocnika Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej do spraw Analizy Danych
424,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 31 grudnia 2020 r. - poz. 37 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych
695,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 31 grudnia 2020 r. - poz. 38 -
KOMUNIKAT MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 8 „Działalność deweloperska”
1 405,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 31 grudnia 2020 r. - poz. 39 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dotyczącej przygotowań do XI Sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022
425,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 31 grudnia 2020 r. - poz. 40 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw polityki spójności po 2020 r.
345,8k
Wyświetlanie 21 - 40 z 42 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3