Dokumenty

Wyświetlanie 1 - 20 z 42 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 13 października 2020 r. - poz. 1 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 października 2020 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za wrzesień 2020 r.
486,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 13 października 2020 r. - poz. 2 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 października 2020 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2020 r.
483,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 13 października 2020 r. - poz. 3 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 października 2020 r. w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
443,0k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 13 października 2020 r. - poz. 4 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 12 października 2020 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
551,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 21 października 2020 r. - poz. 5 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki
418,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 22 października 2020 r. - poz. 6 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 20 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania portfelem programów i projektów w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe
906,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 22 października 2020 r. - poz. 7 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 października 2020 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
414,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 23 października 2020 r. - poz. 8 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Forum do spraw informowania o schematach podatkowych (MDR)
359,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 28 października 2020 r. - poz. 9 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW,FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 26 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
528,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 30 października 2020 r. - poz. 10 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
392,0k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 30 października 2020 r. - poz. 11 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 29 października 2020 r. w sprawie realizacji inwestycji budowlanych przez jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej
727,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 6 listopada 2020 r. - poz. 12 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie planu operacyjnego funkcjonowania działu administracji rządowej – rozwój regionalny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
410,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 10 listopada 2020 r. - poz. 13 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za październik 2020 r.
413,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 10 listopada 2020 r. - poz. 14 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2020 r.
409,0k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 13 listopada 2020 r. - poz. 15 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia negocjacji w celu zawarcia Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dotyczącej przygotowań do XI Sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022
347,4k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 19 listopada 2020 r. - poz. 16 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
1 831,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 20 listopada 2020 r. - poz. 17 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
466,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 20 listopada 2020 r. - poz. 18 -
DECYZJA Nr 1 MINISTRA FINANSÓW,FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego
421,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 27 listopada 2020 r. - poz. 19 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publicznych i instytucje finansowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2021–2024
677,3k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 27 listopada 2020 r. - poz. 20 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów oraz zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
464,3k
Wyświetlanie 1 - 20 z 42 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3