Dokumenty

Wyświetlanie 21 - 31 z 31 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 7 listopada 2019 r. - poz. 21
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD4.8201.1.2019 MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 31 października 2019 r. w sprawie stosowania ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do dochodów marynarzy uzyskanych z pracy na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym z państwa, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (sytuacja bezumowna), jeżeli od tych dochodów nie został zapłacony za granicą podatek dochodowy
377,7k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 8 listopada 2019 r. - poz. 22
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
316,6k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 12 listopada 2019 r. - poz. 23
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
379,4k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 12 listopada 2019 r. - poz. 24
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie odwołania i powołania członka Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
485,7k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 13 listopada 2019 r. - poz. 25
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za październik 2019 r.
309,3k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 13 listopada 2019 r. - poz. 26
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2019 r.
307,6k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 20 listopada 2019 r. - poz. 27
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących części budżetu państwa: 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa, 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego i 84 - Środki własne Unii Europejskiej, szczegółowych zasad inwentaryzacji oraz instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Ministerstwie Finansów
1 076,3k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 20 listopada 2019 r. - poz. 28
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup broni na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej
314,0k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 20 listopada 2019 r. - poz. 29
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup pojazdów służbowych typu ambulans kryminalistyczny na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej
312,8k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 20 listopada 2019 r. - poz. 30
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup mobilnych skanerów rentgenowskich do prześwietlania środków transportu w trybie backscatter ZBV na rzecz innych izb administracji skarbowej
314,8k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 20 listopada 2019 r. - poz. 31
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup pojazdów samochodowych przystosowanych do przewozu psów służbowych na rzecz innych izb administracji skarbowej
312,9k
Wyświetlanie 21 - 31 z 31 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2