Dokumenty

Wyświetlanie 1 - 20 z 31 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 2 października 2019 r. - poz. 1
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU ROZWOJU z dnia 1 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
498,1k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 2 października 2019 r. - poz. 2
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 1 października 2019 r. w sprawie utworzenia Forum do spraw informowania o schematach podatkowych (MDR)
326,6k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 4 października 2019 r. - poz. 3
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup do pojazdów samochodowych systemów łączności cyfrowej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej
307,1k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 4 października 2019 r. - poz. 4
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 3 października 2019 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
361,4k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 4 października 2019 r. - poz. 5
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 3 października 2019 r. w sprawie Polityki ochrony danych osobowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
1 054,7k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 7 października 2019 r. - poz. 6
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 3 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
321,8k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 7 października 2019 r. - poz. 7
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 3 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania realizacji programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022”
310,3k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 7 października 2019 r. - poz. 8
KOMUNIKAT MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia terminów i miejsca przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
603,3k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 8 października 2019 r. - poz. 9
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 8 października 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Krajowego Forum Terytorialnego
362,6k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 8 października 2019 r. - poz. 10
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
311,6k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 9 października 2019 r. - poz. 11
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju do Spraw Współpracy Międzynarodowej w zakresie VAT
355,0k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 9 października 2019 r. - poz. 12
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 7 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu „Transformacja służb informatycznych resortu finansów”
315,5k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 10 października 2019 r. - poz. 13
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 7 października 2019 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2019 r.
306,2k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 10 października 2019 r. - poz. 14
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 8 października 2019 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za wrzesień 2019 r.
307,6k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 17 października 2019 r. - poz. 15
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wykonywania przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy niektórych zadań z zakresu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
315,1k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 18 października 2019 r. - poz. 16
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 18 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
370,0k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 22 października 2019 r. - poz. 17
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw rządowych projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
386,2k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 25 października 2019 r. - poz. 18
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD5.8201.10.2019 MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 25 października 2019 r. w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji
390,1k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 31 października 2019 r. - poz. 19
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 30 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Ministra Finansów w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
315,7k
Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Rozw. z dnia 6 listopada 2019 r. - poz. 20
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
349,4k
Wyświetlanie 1 - 20 z 31 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2