Dokumenty

Wyświetlanie 41 - 56 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 20 listopada 2013 r. - poz. 41 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005 MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej
248,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 26 listopada 2013 r. - poz. 42 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 listopada 2013 r. w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu
253,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 26 listopada 2013 r. - poz. 43 -
ZARZĄDZENIE NR 46 MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów
233,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 26 listopada 2013 r. - poz. 44 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
269,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 listopada 2013 r. - poz. 45 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 listopada 2013 r. w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów
251,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 listopada 2013 r. - poz. 46 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13 MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 listopada 2013 r. w zakresie opodatkowania dochodów niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
295,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 listopada 2013 r. - poz. 47 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3/033/252/MCA/13/RD-120536/13 MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do dochodów żołnierzy uzyskanych w latach 2005-2010 z tytułu pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa
253,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 2 grudnia 2013 r. - poz. 48 -
KOMUNIKAT NR 3 MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 listopada 2013 r. o ogłoszeniu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego
237,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 grudnia 2013 r. - poz. 49 -
KOMUNIKAT NR 4 MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i skreślenia osoby z tego wykazu
484,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 5 grudnia 2013 r. - poz. 50 -
ZARZĄDZENIE NR 48 MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Transformacji i Rozwoju Administracji Podatkowej
412,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 grudnia 2013 r. - poz. 51 -
ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej
374,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 grudnia 2013 r. - poz. 52 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych
364,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 grudnia 2013 r. - poz. 53 -
ZARZĄDZENIE NR 52 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki
235,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 grudnia 2013 r. - poz. 54 -
ZARZĄDZENIE NR 53 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
241,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 30 grudnia 2013 r. - poz. 55 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
483,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 31 grudnia 2013 r. - poz. 56 -
ZARZĄDZENIE NR 55 MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów”
396,0k
Wyświetlanie 41 - 56 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3