Dokumenty

Wyświetlanie 1 - 20 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 24 stycznia 2013 r. - poz. 1 -
ZARZĄDZENIE NR 3 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej aktualnej listy pośredniczących podmiotów tytoniowych
238,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 5 lutego 2013 r. - poz. 2 -
ZARZĄDZENIE NR 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów”
237,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 5 lutego 2013 r. - poz. 3 -
ZARZĄDZENIE NR 7 MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej Służby Celnej
237,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 22 lutego 2013 r. - poz. 4 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wykazu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji
243,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 22 lutego 2013 r. - poz. 5 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
264,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 1 marca 2013 r. - poz. 6 -
ZARZĄDZENIE NR 11 MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów
240,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 marca 2013 r. - poz. 7 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania regulaminu pracy Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
262,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 kwietnia 2013 r. - poz. 8 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
471,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 25 kwietnia 2013 r. - poz. 9 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK4/8012/75/AAN/13/RD-32130 MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania przepisu art. 76 oraz art. 239a ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie zaliczania nadpłaty podatku na poczet zaległości podatkowej wynikającej z decyzji nieostatecznej, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności
253,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 24 maja 2013 r. - poz. 10 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
246,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 31 maja 2013 r. - poz. 11 -
ZARZĄDZENIE NR 21 MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów
160,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 31 maja 2013 r. - poz. 12 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859 MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń finansowanych w całości lub w części ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
162,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 czerwca 2013 r. - poz. 13 -
KOMUNIKAT NR 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 maja 2013 r. o ogłoszeniu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego
238,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 czerwca 2013 r. - poz. 14 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT10/033/12/207/WLI/13/RD-58639 MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy terenów niezabudowanych w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
245,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 24 czerwca 2013 r. - poz. 15 -
KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych
442,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 24 czerwca 2013 r. - poz. 16 -
ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-cło
237,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 24 czerwca 2013 r. - poz. 17 -
INTERPRETACJA OGÓLNA NR PT10/033/4/87/LWW/13/RD 61593 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług przy nabyciu pojazdów przejściowo wykorzystywanych przez podatników jako tzw. pojazdy demonstracyjne/testowe, których przedmiotem działalności jest odsprzedaż tych pojazdów
159,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 czerwca 2013 r. - poz. 18 -
ZARZĄDZENIE NR 27 MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Rozwoju Rynku Finansowego
149,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 28 czerwca 2013 r. - poz. 19 -
ZARZĄDZENIE NR 28 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
856,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 2 lipca 2013 r. - poz. 20 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenia akcyzowe
241,2k
Wyświetlanie 1 - 20 z 56 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 3