Dokumenty

Wyświetlanie 1 - 20 z 65 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 22 stycznia 2014 r. - poz. 1 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów”
370,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 24 stycznia 2014 r. - poz. 2 -
ZARZĄDZENIE Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej Służby Celnej
245,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 28 stycznia 2014 r. - poz. 3 -
ZARZĄDZENIE NR 5 MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów
601,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 28 stycznia 2014 r. - poz. 4 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
309,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 20 lutego 2014 r. - poz. 5 -
KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 8 „Działalność deweloperska”
881,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 lutego 2014 r. - poz. 6 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów
596,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 4 marca 2014 r. - poz. 7 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
248,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 marca 2014 r. - poz. 8 -
ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
236,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 marca 2014 r. - poz. 9 -
ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu pracy Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
235,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 marca 2014 r. - poz. 10 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wykazu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji
243,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 kwietnia 2014 r. - poz. 11 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
389,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 kwietnia 2014 r. - poz. 12 -
KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”
497,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 kwietnia 2014 r. - poz. 13 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT10/033/5/133/WLI/14/RD 30577 MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie opodatkowania właściwą stawką podatku od towarów i usług świadczenia polegającego na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym
232,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 kwietnia 2014 r. - poz. 14 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
324,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 kwietnia 2014 r. - poz. 15 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
247,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 kwietnia 2014 r. - poz. 16 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr AG3/033/26/2013/FLL/6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie możliwości stosowania w stosunku do częściowo skażonego alkoholu etylowego zużywanego do czyszczenia linii produkcyjnych zwolnienia określonego w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym
344,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 maja 2014 r. - poz. 17 -
KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 „Sprawozdanie z działalności”
358,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 maja 2014 r. - poz. 18 -
ZARZĄDZENIE Nr 21 MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 maja 2014 r. uchylające zarządzenia w sprawie ustanowienia „Dnia Skarbowości”
213,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 maja 2014 r. - poz. 19 -
ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie określenia wzoru listy biegłych skarbowych
225,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 maja 2014 r. - poz. 20 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie możliwości zastosowania do wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
350,2k
Wyświetlanie 1 - 20 z 65 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4