Dokumenty

Wyświetlanie 61 - 73 z 73 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4
Nazwa Rozmiar
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 19 sierpnia 2016 r. - poz. 61 -
ZARZĄDZENIE Nr 52 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
358,4k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 22 sierpnia 2016 r. - poz. 62 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
328,4k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 29 sierpnia 2016 r. - poz. 63 -
KOMUNIKAT Nr 3 MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”
900,2k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 29 sierpnia 2016 r. - poz. 64 -
ZARZĄDZENIE Nr 53 MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych
598,6k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 29 sierpnia 2016 r. - poz. 65 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
594,6k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 14 września 2016 r. - poz. 66 -
ZARZĄDZENIE Nr 54 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie Finansów
462,2k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 14 września 2016 r. - poz. 67 -
KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego
761,8k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 14 września 2016 r. - poz. 68 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów
535,6k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 14 września 2016 r. - poz. 69 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 września 2016 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2016 r.
301,8k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 14 września 2016 r. - poz. 70 -
ZARZĄDZENIE Nr 55 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
318,9k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 14 września 2016 r. - poz. 71 -
MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 września 2016 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za sierpień 2016 r.
302,6k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 16 września 2016 r. - poz. 72 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PS2.849.5.2016 MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 września 2016 r. w sprawie niepobierania opłaty od posiadania psów od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe
416,4k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 16 września 2016 r. - poz. 73 -
ZARZĄDZENIE Nr 58 MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
431,9k
Wyświetlanie 61 - 73 z 73 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4