Dokumenty

Wyświetlanie 1 - 20 z 73 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4
Nazwa Rozmiar
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 15 stycznia 2016 r. - poz. 1 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2015 r.
305,6k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 19 stycznia 2016 r. - poz. 2 -
KOMUNIKAT Nr 5 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja”
881,8k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 19 stycznia 2016 r. - poz. 3 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1.050.12.2015.ALX.572 MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie stosowania, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, właściwej stawki VAT dla dostaw części, w tym części zamiennych, do wyrobów medycznych
261,4k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 19 stycznia 2016 r. - poz. 4 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK4.8022.44.2015 MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie stosowania art. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
265,9k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 19 stycznia 2016 r. - poz. 5 -
ZARZĄDZENIE Nr 94 MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie Finansów
471,9k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 19 stycznia 2016 r. - poz. 6 -
KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego stanowiska Komitetu w sprawie księgowego ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
409,8k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 19 stycznia 2016 r. - poz. 7 -
ZARZĄDZENIE Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e–cło
318,6k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 19 stycznia 2016 r. - poz. 8 -
ZARZĄDZENIE Nr 3 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2016 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
307,8k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 26 stycznia 2016 r. - poz. 9 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
377,9k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 26 stycznia 2016 r. - poz. 10 -
ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnej listy pośredniczących podmiotów gazowych oraz pośredniczących podmiotów węglowych
313,0k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 26 stycznia 2016 r. - poz. 11 -
ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach do publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów aktualnego rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych
310,4k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 8 lutego 2016 r. - poz. 12 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD5.8201.15.2015.KSM MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie unicestwienia posiadanych przez wspólników (akcjonariuszy) spółki kapitałowej udziałów (akcji) takiej spółki w przypadku jej podziału
305,6k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 15 lutego 2016 r. - poz. 13 -
ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej
316,2k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 15 lutego 2016 r. - poz. 14 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za styczeń 2016 r.
303,6k
Dz.Urz Min. Fin. z dnia 15 lutego 2016 r. - poz. 15 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2016 r.
302,5k
Dz.Urz Min. Fin. z dnia 15 lutego 2016 r. - poz. 16 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
302,0k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 18 lutego 2016 r. - poz. 17 -
ZARZĄDZENIE NR 13 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu
312,8k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 19 lutego 2016 r. - poz. 18 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
239,3k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 19 lutego 2016 r. - poz. 19 -
ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
246,1k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 3 marca 2016 r. - poz. 20 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia przez organy Służby Celnej ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne oraz wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzorów formularzy używanych w toku sprawowania kontroli
1 000,1k
Wyświetlanie 1 - 20 z 73 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4