Dokumenty

Wyświetlanie 21 - 40 z 73 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 marca 2016 r. - poz. 21 -
ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
425,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 10 marca 2016 r. - poz. 22 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PK1.8201.1.2016 MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej
569,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 10 marca 2016 r. - poz. 23 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2016 r.
362,1k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 14 marca 2016 r. - poz. 24 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za luty 2016 r.
303,1k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 21 marca 2016 r. - poz. 25 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych
1 520,2k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 21 marca 2016 r. - poz. 26 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
365,3k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 21 marca 2016 r. - poz. 27 -
ZARZĄDZENIE Nr 20 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu
222,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 25 marca 2016 r. - poz. 28 -
ZARZĄDZENIE Nr 22 MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów
229,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 25 marca 2016 r. - poz. 29 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych
492,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 5 kwietnia 2016 r. - poz. 30 -
ZARZĄDZENIE Nr 24 MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
319,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 5 kwietnia 2016 r. - poz. 31 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano montażowych
295,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 kwietnia 2016 r. - poz. 32 -
ZARZĄDZENIE Nr 26 MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki
225,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 kwietnia 2016 r. - poz. 33 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 kwietnia 2016 r. sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
244,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 kwietnia 2016 r. - poz. 34 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2016 r.
216,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 kwietnia 2016 r. - poz. 35 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za marzec 2016 r.
216,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 kwietnia 2016 r. - poz. 36 -
KOMUNIKAT Nr 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 kwietnia 2016 r. o ogłoszeniu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego
225,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 kwietnia 2016 r. - poz. 37 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
233,2k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 29 kwietnia 2016 r. - poz. 38 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji
369,4k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 13 maja 2016 r. - poz. 39 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 maja 2016 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu
334,8k
Dz.Urz. Min. Fin. z dnia 13 maja 2016 r. - poz. 40 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2016 r.
303,7k
Wyświetlanie 21 - 40 z 73 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4