Dokumenty

Wyświetlanie 81 - 100 z 118 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 1 sierpnia 2019 r. - poz. 81
DECYZJA Nr 3 MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania członków Komitetu Standardów Rachunkowości i sekretarza oraz określenia wysokości przysługującego im wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komitetu
355,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 1 sierpnia 2019 r. - poz. 82
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw pilotażowego wdrożenia centralnego modelu zdalnego wsparcia usług informatycznych w Izbach Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i Warszawie
341,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 sierpnia 2019 r. - poz. 83
KOMUNIKAT MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami
959,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 sierpnia 2019 r. - poz. 84
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych z oddelegowaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów do instytucji Unii Europejskiej w charakterze ekspertów narodowych i kierowaniem przedstawicieli do wykonywania zadań Ministra Finansów w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz do instytucji międzynarodowych
316,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 sierpnia 2019 r. - poz. 85
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania realizacji programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”
314,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 sierpnia 2019 r. - poz. 86
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2019 r.
300,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 sierpnia 2019 r. - poz. 87
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za lipiec 2019 r.
301,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 20 sierpnia 2019 r. - poz. 88
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie Komisji do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów
355,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 sierpnia 2019 r. - poz. 89
DECYZJA NR 4 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 sierpnia 2019 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego
311,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 sierpnia 2019 r. - poz. 90
DECYZJA Nr 5 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Komisji Egzaminacyjnej
292,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 26 sierpnia 2019 r. - poz. 91
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzania portfelem programów i projektów w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe
557,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 6 września 2019 r. - poz.92
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 września 2019 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
468,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 10 września 2019 r. - poz.93
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 września 2019 r. w sprawie Krajowego Administratora Systemu Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace)
427,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 września 2019 r. - poz.94
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 września 2019 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za sierpień 2019 r.
409,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 września 2019 r. - poz.95
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 września 2019 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2019 r.
404,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 16 września 2019 r. - poz.96
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
533,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 20 września 2019 r. - poz.97
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw międzyrządowej współpracy kredytowej
429,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 20 września 2019 r. - poz.98
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 września 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw HNS (Host Nation Support)
412,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 20 września 2019 r. - poz.99
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 września 2019 r. w sprawie Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw HNS oraz Zastępcy Pełnomocnika do spraw HNS
426,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 20 września 2019 r. - poz.100
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
438,3k
Wyświetlanie 81 - 100 z 118 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6