Dokumenty

Wyświetlanie 101 - 113 z 113 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 sierpnia 2020 r. - poz. 101 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Opolu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na wybór agenta płatniczego do obsługi terminali płatniczych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej
406,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 28 sierpnia 2020 r. - poz. 102 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
627,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 2 września 2020 r. - poz. 103 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych z oddelegowaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów do instytucji Unii Europejskiej w charakterze ekspertów narodowych i kierowaniem przedstawicieli do wykonywania zadań Ministra Finansów w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz do instytucji międzynarodowych
391,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 września 2020 r. - poz. 104 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 września 2020 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2020 r.
335,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 września 2020 r. - poz. 105 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 września 2020 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za sierpień 2020 r.
339,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 17 września 2020 r. - poz. 106 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę usług realizowania przekazów pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej
407,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 września 2020 r. - poz. 107 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3.8201.1.2018 MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego
479,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 września 2020 r. - poz. 108 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3.8201.1.2020 MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem samochodu służbowego do celów prywatnych
597,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 września 2020 r. - poz. 109 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie współpracy przy prowadzeniu spraw dotyczących interpretacji przepisów prawa podatkowego, opinii zabezpieczających oraz udzielania informacji podatkowej i celnej
446,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 30 września 2020 r. - poz. 110 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
421,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 30 września 2020 r. - poz. 111 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu „Transformacja służb informatycznych resortu finansów”
526,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 2 października 2020 r. - poz. 112 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 października 2020 r. w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
462,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 2 października 2020 r. - poz. 113 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
448,6k
Wyświetlanie 101 - 113 z 113 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6