Dokumenty

Wyświetlanie 1 - 20 z 113 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 stycznia 2020 r. - poz. 1
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT6.8101.5.2019 MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku VAT w odniesieniu do szeroko rozumianych usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów, określanych również jako cashprocessing lub cashhandling
579,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 stycznia 2020 r. - poz. 2
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.
405,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 stycznia 2020 r. - poz. 3
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup okładek legitymacji służbowych dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów
414,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 stycznia 2020 r. - poz. 4 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za grudzień 2019 r.
303,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 stycznia 2020 r. - poz. 5 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2019 r.
302,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 stycznia 2020 r. - poz. 6 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców
307,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 stycznia 2020 r. - poz. 7 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT6.8101.4.2019 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności polegających na przechowywaniu instrumentów finansowych
420,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 stycznia 2020 r. - poz. 8 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji
406,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 stycznia 2020 r. - poz. 9 -
DECYZJA Nr 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego
408,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 stycznia 2020 r. - poz. 10 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
443,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 31 stycznia 2020 r. - poz. 11 -
DECYZJA Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego
410,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 6 lutego 2020 r. - poz. 12 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie powołania Zespołu Roboczego do spraw Wsparcia Przedsiębiorców
700,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 6 lutego 2020 r. - poz. 13 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych
433,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 10 lutego 2020 r. - poz. 14 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu
412,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 lutego 2020 r. - poz. 15 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2–5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, na rok 2020
399,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 lutego 2020 r. - poz. 16 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za styczeń 2020 r.
401,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 lutego 2020 r. - poz. 17 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2020 r.
329,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 lutego 2020 r. - poz. 18 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
435,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 17 lutego 2020 r. - poz. 19 -
DECYZJA Nr 3 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego
410,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 lutego 2020 r. - poz. 20 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania nieprawidłowościom w Ministerstwie Finansów
458,9k
Wyświetlanie 1 - 20 z 113 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6