Dokumenty

Wyświetlanie 1 - 20 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 14 października 2016 r. - poz. 1 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 października 2016 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za wrzesień 2016 r.
305,9k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 14 października 2016 r. - poz. 2 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 10 października 2016 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2016 r.
305,1k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 14 października 2016 r. - poz. 3 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 5 października 2016 r. w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej w Ministerstwie Finansów
333,4k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 14 października 2016 r. - poz. 4 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 października 2016 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz przekazywania informacji sektora publicznego na wniosek o ponowne wykorzystywanie w zakresie działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
344,5k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 14 października 2016 r. - poz. 5 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 października 2016 r. w sprawie instrukcji likwidacyjnej dla organów celnych
351,3k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 14 października 2016 r. - poz. 6 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 10 października 2016 r. w sprawie powołania zespołu do spraw wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie opodatkowania akcyzą e-papierosów i wyrobów nowatorskich
315,5k
Dz.Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 25 października 2016 r. - poz. 7 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa
325,6k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 25 października 2016 r. - poz. 8 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych
360,1k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 3 listopada 2016 r. - poz. 9 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych
418,0k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 3 listopada 2016 r. - poz. 10 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PS2.8401.2.2016 MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości wspólników spółek cywilnych
460,2k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 4 listopada 2016 r. - poz. 11 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 26 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt izb celnych i urzędów celnych
450,0k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 4 listopada 2016 r. - poz. 12 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD10.8201.1.2016.GOJ MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie stosowania ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do marynarzy, mających miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskujących dochody z tytułu pracy najemnej na pokładach statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
497,0k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 8 listopada 2016 r. - poz. 13 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
574,4k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin z dnia 8 listopada 2016 r. - poz. 14 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Rozwoju
343,0k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 10 listopada 2016 r. - poz. 15 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2016 r.
364,5k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 10 listopada 2016 r. - poz. 16 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za październik 2016 r.
410,4k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin z dnia 10 listopada 2016 r. - poz. 17 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu
374,5k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin z dnia 10 listopada 2016 r. - poz. 18 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji procesu legislacyjnego projektów dokumentów rządowych
384,1k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin z dnia 14 listopada 2016 r. - poz. 19 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną
427,5k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin z dnia 21 listopada 2016 r. - poz. 20 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Przemysłów Energochłonnych
399,6k
Wyświetlanie 1 - 20 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2