Dokumenty

Wyświetlanie 1 - 20 z 272 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 14
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 2 stycznia 2017 r. - poz. 1
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Grupy Sterującej do spraw Inwestycji Kolejowych
435,5k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 2 stycznia 2017 r. - poz. 2 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 r.
4 477,5k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 3 stycznia 2017 r. - poz. 3 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
1 324,4k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 3 stycznia 2017 r. - poz. 4 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia jednostek odpowiedzialnych za nadzór i wymianę informacji o VAT oraz sposobu realizacji wymiany informacji o VAT
399,2k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 3 stycznia 2017 r. - poz. 5 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
582,5k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 3 stycznia 2017 r. - poz. 6 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe
378,8k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 5 stycznia 2017 r. - poz. 7
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Berlinie
429,6k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 5 stycznia 2017 r. - poz. 8
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP z siedzibą w Budapeszcie
428,5k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 5 stycznia 2017 r. - poz. 9
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP z siedzibą w Szanghaju
429,5k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 5 stycznia 2017 r. - poz. 10
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP z siedzibą w Montrealu
429,8k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 5 stycznia 2017 r. - poz. 11 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej oraz nadania im statutów
694,6k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 5 stycznia 2017 r. - poz. 12 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 3 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenia w sprawie doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych
376,1k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 5 stycznia 2017 r. - poz. 13 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
385,5k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 5 stycznia 2017 r. - poz. 14 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Rozwoju instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
432,9k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 13 stycznia 2017 r. - poz. 15 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za grudzień 2016 r.
365,2k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 13 stycznia 2017 r. - poz. 16 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2016 r.
365,1k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 13 stycznia 2017 r. - poz. 17 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem ZISAR
363,6k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 13 stycznia 2017 r. - poz. 18 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw wdrożenia Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów
382,6k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 13 stycznia 2017 r. - poz. 19 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania w Ministerstwie Finansów Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Informatyzacji
380,7k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 13 stycznia 2017 r. - poz. 20 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 12 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu
371,4k
Wyświetlanie 1 - 20 z 272 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 14