Dokumenty

Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 5 stycznia 2018 r. - poz. 1
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1.8101.6.2017 MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad stosowania stawki VAT w wysokości 8% dla dostaw sznurka do maszyn rolniczych na tle przepisów art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 78 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)
360,7k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 5 stycznia 2018 r. - poz. 2
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PS2.8401.5.2017 MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz
354,1k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 5 stycznia 2018 r. - poz. 3
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
310,7k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 9 stycznia 2018 r. - poz. 4
KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z działalności
745,9k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 9 stycznia 2018 r. - poz. 5
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1.8101.5.2017.PSG.622 MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zakresu zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), tj. zwolnienia od podatku usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawy towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, świadczonych na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza
367,7k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 9 stycznia 2018 r. - poz. 6
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za grudzień 2017 r.
307,0k
Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z dnia 9 stycznia 2018 r. - poz. 7
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2017 r.
306,4k
Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. z dnia 5 lutego 2018 r. - poz. 8 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kierunków działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017-2020
1 344,4k
Wyświetlanie 8 rezultatów.