Dokumenty

Wyświetlanie 1 - 20 z 62 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 stycznia 2012 r. - poz. 1 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenia akcyzowe
231,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 stycznia 2012 r. - poz. 2 -
ZARZĄDZENIE Nr 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Informatyzacji Resortu
230,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 lutego 2012 r. - poz. 3 -
ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej Służby Celnej
237,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 lutego 2012 r. - poz. 4 -
ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie rejestracji przez urzędy celne oraz izby celne spraw o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa i wykroczenia w systemie informatycznym „Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych”
246,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 lutego 2012 r. - poz. 5 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osoby wpisanej na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
236,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 lutego 2012 r. - poz. 6 -
ZARZĄDZENIE Nr 8 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
233,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 lutego 2012 r. - poz. 7 -
ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia jednostek odpowiedzialnych za nadzór i wymianę informacji o VAT oraz sposobu realizacji wymiany informacji o VAT
257,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 24 lutego 2012 r. - poz. 8 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wykazu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji
237,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 24 lutego 2012 r. - poz. 9 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PL/LM/834/10/BNJ/12/41 MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie stosowania przepisów art. 4a pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.)
231,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 marca 2012 r. - poz. 10 -
ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu pracy Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
231,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 marca 2012 r. - poz. 11 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
250,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 marca 2012 r. - poz. 12 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
494,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 marca 2012 r. - poz. 13 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
234,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 17 kwietnia 2012 r. - poz. 14 -
ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów
258,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 kwietnia 2012 r. - poz. 15 -
KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 4 „Utrata wartości aktywów”
899,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 kwietnia 2012 r. - poz. 16 -
ZARZĄDZENIE Nr 15 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych
510,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 kwietnia 2012 r. - poz. 17 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/2/46/KSB/12/PT-241/PT-279 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń złożonych, w tym czynności polegających na dostawie sprzętu medycznego i towarzyszącym tej dostawie czynności adaptacji pomieszczenia
258,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 kwietnia 2012 r. - poz. 18 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
262,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 kwietnia 2012 r. - poz. 19 -
ZARZĄDZENIE Nr 18 MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów
254,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 maja 2012 r. - poz. 20 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PL/LS/833/40/SIA/12/122 MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
246,1k
Wyświetlanie 1 - 20 z 62 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 4