Dokumenty

Wyświetlanie 81 - 95 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 1 grudnia 2015 r. - poz. 81 -
KOMUNIKAT Nr 3 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego
487,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 1 grudnia 2015 r. - poz. 82 -
ZARZĄDZENIE Nr 81 MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych
314,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 grudnia 2015 r. - poz. 83 -
ZARZĄDZENIE Nr 83 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych
1 291,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 grudnia 2015 r. - poz. 84 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT2.8101.3.2015.EPT.403 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 listopada 2015 r.w sprawie zasad określenia podstawy opodatkowania usług turystyki, podlegających szczególnej procedurze określonej w art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
364,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 grudnia 2015 r. - poz. 85 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za listopad 2015 r.
305,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 8 grudnia 2015 r. - poz. 86 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 7 grudnia 2015 r.
1 549,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 grudnia 2015 r. - poz. 87 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr FN3.8201.1.2015 MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych wydatków będących następstwem przedterminowego rozwiązania (zamykania) kontraktów, dotyczących instrumentów pochodnych, w tym opcji walutowych
359,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 grudnia 2015 r. - poz. 88 -
KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i skreślenia osoby z tego wykazu
262,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 14 grudnia 2015 r. - poz. 89 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
400,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 17 grudnia 2015 r. - poz. 90 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego właściwego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r.
314,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 22 grudnia 2015 r. - poz. 91 -
ZARZĄDZENIE Nr 86 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa
303,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 22 grudnia 2015 r. - poz. 92 -
ZARZĄDZENIE Nr 87 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych
309,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 31 grudnia 2015 r. - poz. 93 -
ZARZĄDZENIE Nr 89 MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych
309,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 31 grudnia 2015 r. - poz. 94 -
ZARZĄDZENIE Nr 90 MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe
574,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 31 grudnia 2015 r. - poz. 95 -
ZARZĄDZENIE Nr 91 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
321,1k
Wyświetlanie 81 - 95 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5