Dokumenty

Wyświetlanie 61 - 80 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 września 2015 r. - poz. 61 -
ZARZĄDZENIE Nr 61 MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
443,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 24 września 2015 r. - poz. 62 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych izb celnych
197,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 1 października 2015 r. - poz. 63 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów
377,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 1 października 2015 r. - poz. 64 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
400,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 5 października 2015 r. - poz. 65 -
ZARZĄDZENIE Nr 64 MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, do których ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe
412,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 5 października 2015 r. - poz. 66 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT2.8101.1.2015.SJK.20 MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 września 2015 r. w sprawie kosztów dodatkowych wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów, o których mowa w art. 30b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
348,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 października 2015 r. - poz. 67 -
ZARZĄDZENIE Nr 66 MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki
302,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 października 2015 r. - poz. 68 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za wrzesień 2015 r.
205,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 4 listopada 2015 r. - poz. 69 -
ZARZĄDZENIE Nr 70 MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych
308,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 4 listopada 2015 r. - poz. 70 -
ZARZĄDZENIE Nr 72 MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia przez organy Służby Celnej ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne oraz wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzorów formularzy używanych w toku sprawowania kontroli
396,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 4 listopada 2015 r. - poz. 71 -
ZARZĄDZENIE Nr 73 MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów”
310,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 4 listopada 2015 r. - poz. 72 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PL-LM.831.22.2015 MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie opodatkowania umowy spółki komandytowo-akcyjnej podatkiem od czynności cywilnoprawnych
344,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 listopada 2015 r. - poz. 73 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za październik 2015 r.
300,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 listopada 2015 r. - poz. 74 -
ZARZĄDZENIE Nr 75 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
357,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 listopada 2015 r. - poz. 75 -
ZARZĄDZENIE Nr 76 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 listopada 2015 r.w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych
347,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 listopada 2015 r. - poz. 76 -
KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 listopada 2015 r. o ogłoszeniu decyzji zmieniającej decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego
358,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 listopada 2015 r. - poz. 77 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PL-LM.8301.6.2015 MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie stosowania przepisu art. 2 pkt 1 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
341,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 listopada 2015 r. - poz. 78 -
ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
378,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 24 listopada 2015 r. - poz. 79 -
ZARZĄDZENIE Nr 78 MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa
308,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 1 grudnia 2015 r. - poz. 80 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
463,5k
Wyświetlanie 61 - 80 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5