Dokumenty

Wyświetlanie 1 - 20 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 5 stycznia 2015 r. - poz. 1 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania regulaminu pracy Komitetowi Audytu dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
462,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 stycznia 2015 r. - poz. 2 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
398,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 stycznia 2015 r. - poz. 3 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za grudzień 2014 r.
360,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 22 stycznia 2015 r. - poz. 4 -
ZARZĄDZENIE NR 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych
993,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 22 stycznia 2015 r. - poz. 5 -
ZARZĄDZENIE NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych i urzędach skarbowych
243,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 22 stycznia 2015 r. - poz. 6 -
KOMUNIKAT NR 1 MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja”
999,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 22 stycznia 2015 r. - poz. 7 -
ZARZĄDZENIE NR 3 MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie prowadzenia rejestrów oraz przekazywania informacji w sprawach sądowoadministracyjnych
728,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 5 lutego 2015 r. - poz. 8 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia listy agentów celnych
4 059,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 lutego 2015 r. - poz. 9 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie kwot, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin
300,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 lutego 2015 r. - poz. 10 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za styczeń 2015 r.
300,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 lutego 2015 r. - poz. 11 -
ZARZĄDZENIE NR 11 MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Konsultacyjnej Służby Celnej
321,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 18 lutego 2015 r. - poz. 12 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych
1 872,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 24 lutego 2015 r. - poz. 13 -
ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
305,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 6 marca 2015 r. - poz. 14 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
492,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 6 marca 2015 r. - poz. 15 -
ZARZĄDZENIE NR 15 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów
516,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 6 marca 2015 r. - poz. 16 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2015 r.
294,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 12 marca 2015 r. - poz. 17 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
978,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 16 marca 2015 r. - poz. 18 -
ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie postępowania ze skargami i wnioskami w Ministerstwie Finansów
500,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 27 marca 2015 r. - poz. 19 -
ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych
489,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 31 marca 2015 r. - poz. 20 -
ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, do których ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe
317,8k
Wyświetlanie 1 - 20 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5