Dokumenty

Wyświetlanie 21 - 40 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 2 kwietnia 2015 r. - poz. 21 -
ZARZĄDZENIE NR 24 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 - Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa
303,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 kwietnia 2015 r. - poz. 22 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych
1 397,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 7 kwietnia 2015 r. - poz. 23 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD6.8201.1.2015.1.MZG MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonany od lokalu użytkowego
346,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 kwietnia 2015 r. - poz. 24 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2015 r.
300,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 kwietnia 2015 r. - poz. 25 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.2.2015.AEW.16 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz wyłączenia ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
374,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 21 kwietnia 2015 r. - poz. 26 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji
320,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 kwietnia 2015 r. - poz. 27 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
744,0k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 23 kwietnia 2015 r. - poz. 28 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1.8101.6.2015.KCO.PT1.130 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia podmiotów uznanych na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym, uprawnionych do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług kulturalnych
355,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 29 kwietnia 2015 r. - poz. 29 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.4.2015.LBE.72 MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia
394,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 5 maja 2015 r. - poz. 30 -
ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania Rady Programu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej
467,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 5 maja 2015 r. - poz. 31 -
ZARZĄDZENIE Nr 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw przeglądów wydatków publicznych
459,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 5 maja 2015 r. - poz. 32 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
396,7k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 11 maja 2015 r. - poz. 33 -
ZARZĄDZENIE NR 32 MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki
250,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 maja 2015 r. - poz. 34 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za kwiecień 2015 r.
216,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 29 kwietnia 2015 r. - poz. 35 -
ZARZĄDZENIE NR 34 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy celnych
556,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 29 kwietnia 2015 r. - poz. 36 -
ZARZĄDZENIE NR 35 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym
324,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 29 kwietnia 2015 r. - poz. 37 -
ZARZĄDZENIE NR 37 MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie dysponowania danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG)
535,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 29 kwietnia 2015 r. - poz. 38 -
ZARZĄDZENIE NR 39 MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie dysponowania danymi z informatycznych systemów akcyzowych
699,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 czerwca 2015 r. - poz. 39 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych
626,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 10 czerwca 2015 r. - poz. 40 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2015 r.
301,0k
Wyświetlanie 21 - 40 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5