Dokumenty

Wyświetlanie 21 - 40 z 118 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 marca 2019 r. - poz. 21
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2019 r.
382,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 13 marca 2019 r. - poz. 22
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za luty 2019 r.
402,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 19 marca 2019 r. - poz. 23
Komunikat Ministra Finansów z dnia 5 marca 2019 r. o ogłoszeniu zmian statutu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
381,1k
Dz. Urz. Min. Fin z dnia 21 marca 2019 r. - poz. 24
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie „Zasad (polityki) rachunkowości dotyczących części budżetu państwa: 19 − Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, 79 − Obsługa długu Skarbu Państwa, 82 − Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego i 84 − Środki własne Unii Europejskiej”, szczegółowych zasad inwentaryzacji oraz instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Ministerstwie Finansów
1 023,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 29 marca 2019 r. - poz. 25
Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania w Ministerstwie Finansów Zespołu do opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022
419,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 29 marca 2019 r. - poz. 26
Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów
404,4k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 29 marca 2018 r. - poz. 27
Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości
299,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 29 marca 2018 r. - poz. 28
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej Krajowej Szkoły Skarbowości
300,3k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 29 marca 2019 r. - poz. 29
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych
309,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 kwietnia 2019 r. - poz. 30
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pogwarancyjnych na sprzęt i urządzenia RTG, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej
296,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 kwietnia 2019 r. - poz. 31
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę paliwa gazowego, w tym do celów grzewczych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości
298,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 3 kwietnia 2019 r. - poz. 32
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
325,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 kwietnia 2019 r. - poz. 33
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2019 r.
299,8k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 kwietnia 2019 r. - poz. 34
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za marzec 2019 r.
299,1k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 kwietnia 2019 r. - poz. 35
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Opolu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na wydrukowanie i dostawę formularzy mandatu karnego, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej
297,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 kwietnia 2019 r. - poz. 36
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Opolu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na wydrukowanie i dostawę druków potwierdzenia odbioru korespondencji w sprawach egzekucyjnych, podatkowych i karnoskarbowych, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Ministerstwa Finansów
301,2k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 kwietnia 2019 r. - poz. 37
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę plombownic typu UCS i typu UCS PU, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej
296,9k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 kwietnia 2019 r. - poz. 38
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości
300,6k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 kwietnia 2019 r. - poz. 39
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Lublinie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pieczęci urzędowych Polska Cło, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej
297,5k
Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 9 kwietnia 2019 r. - poz. 40
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Krakowie do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę papieru do drukarek, kopiarek, artykułów biurowych oraz elektronicznego programu informacji prawnej, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości
299,8k
Wyświetlanie 21 - 40 z 118 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6