Dokumenty

Wyświetlanie 21 - 40 z 148 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 8
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 5 marca 2021 r. - poz. 21 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD5.8201.11.2020 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu
583,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 5 marca 2021 r. - poz. 22 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za luty 2021 r.
481,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 5 marca 2021 r. - poz. 23 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za luty 2021 r.
413,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 10 marca 2021 r. - poz. 24 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wykazu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji
631,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 17 marca 2021 r. - poz. 25 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie terminu uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego
412,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 23 marca 2021 r. - poz. 26 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
543,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 25 marca 2021 r. - poz. 27 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 24 marca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie stanowisk i funkcji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej związanych z dostępem do informacji niejawnych
323,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 26 marca 2021 r. - poz. 28 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości objętych umowami międzynarodowymi o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych zawartymi przez Rząd Polski z rządami niektórych państw obcych
873,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR. z dnia 31 marca 2021 r. - poz. 29 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
1 468,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 31 marca 2021 r. - poz. 30 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 29 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego
418,0k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 31 marca 2021 r. - poz. 31 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD2.8201.7.2020 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie określenia momentu nabycia nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, w przypadku uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia tej nieruchomości, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.
593,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 1 kwietnia 2021 r. - poz. 32 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości
420,4k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 1 kwietnia 2021 r. - poz. 33 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
502,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 1 kwietnia 2021 r. - poz. 34 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Krakowie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę artykułów biurowych oraz systemu informacji prawnej na rzecz izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości
420,1k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 1 kwietnia 2021 r. - poz. 35 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony indywidualnej i wyposażenia taktycznego, sprzętu specjalistycznego oraz sprzętu sportowego niezbędnych do wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na rzecz izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów
421,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 1 kwietnia 2021 r. - poz. 36 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Opolu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę formularzy mandatu karnego na rzecz izb administracji skarbowej
417,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 6 kwietnia 2021 r. - poz. 37 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Opolu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę na rzecz izb administracji skarbowej druków potwierdzenia odbioru korespondencji w sprawach egzekucyjnych, podatkowych i karnoskarbowych
423,0k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 6 kwietnia 2021 r. - poz. 38 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Łodzi do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę papieru do drukarek i kopiarek na rzecz izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości
419,3k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 6 kwietnia 2021 r. - poz. 39 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na obsługę terminali płatniczych na rzecz izb administracji skarbowej
413,3k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 6 kwietnia 2021 r. - poz. 40 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie do przeprowadzenia postępowania udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę broni oraz amunicji na rzecz izb administracji skarbowej
412,5k
Wyświetlanie 21 - 40 z 148 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 8