Dokumenty

Wyświetlanie 41 - 60 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 6 kwietnia 2021 r. - poz. 41 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na najem pojazdów samochodowych dla pracowników Instytucji Audytowej na rzecz izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów
414,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 9 kwietnia 2021 r. - poz. 42 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 6 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania realizacji programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020–2022”
433,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 13 kwietnia 2021 r. - poz. 43 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw przeglądów wydatków publicznych
799,3k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 13 kwietnia 2021 r. - poz. 44 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za marzec 2021 r.
343,0k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 13 kwietnia 2021 r. - poz. 45 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za marzec 2021 r.
348,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 14 kwietnia 2021 r. - poz. 46 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pojazdów samochodowych na rzecz izb administracji skarbowej, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Szkoły Skarbowości
420,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 14 kwietnia 2021 r. - poz. 47 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pojazdów samochodowych przystosowanych do przewozu psów służbowych na rzecz izb administracji skarbowej
414,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 14 kwietnia 2021 r. - poz. 48 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pojazdów samochodowych z systemem łączności cyfrowej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych na rzecz izb administracji skarbowej
419,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 15 kwietnia 2021 r. - poz. 49 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
427,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 16 kwietnia 2021 r. - poz. 50 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pojazdów służbowych typu ambulans kryminalistyczny na rzecz izb administracji skarbowej
413,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 20 kwietnia 2021 r. - poz. 51 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie Komisji do Spraw Gwarancji, Poręczeń i Pożyczek w Ministerstwie Finansów
825,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 21 kwietnia 2021 r. - poz. 52 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Instytutu Rozwoju Miast i Regionów
327,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 21 kwietnia 2021 r. - poz. 53 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
332,0k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 23 kwietnia 2021 r. - poz. 54 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
483,1k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 23 kwietnia 2021 r. - poz. 55 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i oprogramowania dla Centrum Kompetencyjnego Technik Kryminalistycznych oraz Centrum ds. Ustalania i Odzyskiwania Mienia na rzecz izb administracji skarbowej
415,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 23 kwietnia 2021 r. - poz. 56 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i oprogramowania do nabycia sprawdzającego na rzecz izb administracji skarbowej
414,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 23 kwietnia 2021 r. - poz. 57 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Opolu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i oprogramowania dla informatyki śledczej oraz Systemu Opolnet na rzecz izb administracji skarbowej
418,1k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 26 kwietnia 2021 r. - poz. 58 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu teleinformatycznego oraz sprzętu i oprogramowania dla projektu CKD „Wdrożenie systemu zarządzania kontrolą mobilną w zakresie realizacji i koordynacji kontroli realizowanych przez Służbę Celno-Skarbową” na rzecz izb administracji skarbowej
422,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 26 kwietnia 2021 r. - poz. 59 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i oprogramowania do analizy kryminalnej na rzecz izb administracji skarbowej
412,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 27 kwietnia 2021 r. - poz. 60 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 9 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Finansów, jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Finansów oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Finansów
1 046,7k
Wyświetlanie 41 - 60 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 5