Dokumenty

Wyświetlanie 121 - 140 z 148 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 8
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 12 sierpnia 2021r. - poz. 121 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za lipiec 2021 r.
411,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 10 sierpnia 2021 r. - poz. 122 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Zespołu do spraw związanych z oddelegowaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów do instytucji Unii Europejskiej w charakterze ekspertów narodowych i kierowaniem przedstawicieli do wykonywania zadań Ministra Finansów w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz do instytucji międzynarodowych
452,4k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 10 sierpnia 2021 r. - poz. 123 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
520,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 10 sierpnia 2021 r. - poz. 124 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji
805,3k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 27 sierpnia 2021 r. - poz. 125 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Finansów, jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Finansów oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Ministerstwie Finansów
2 716,0k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 30 sierpnia 2021r. - poz. 126 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1 z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
344,0k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 30 sierpnia 2021r. - poz. 127 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
393,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 30 sierpnia 2021r. - poz. 128 -
KOMUNIKAT MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej – budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe
438,0k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 30 sierpnia 2021r. - poz. 129 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 30 sierpnia 2021 r.zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej – budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe
389,3k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 30 sierpnia 2021r. - poz. 130 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Finansów
441,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 1 września 2021r. - poz. 131 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych
395,0k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 7 września 2021r. - poz. 132 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT6.8101.2.2021 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 września 2021 r.
606,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 7 września 2021r. - poz. 133 -
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD2.8202.1.2021 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 września 2021 r. w sprawie stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wydatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na wpłaty realizowane z umowy deweloperskiej
635,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 10 września 2021r. - poz. 134 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1 z dnia 9 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
389,4k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 14 września 2021 r. - poz. 135
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 9 września 2021 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za sierpień 2021 r.
406,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 14 września 2021 r. - poz. 136
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 12 września 2021 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za sierpień 2021 r.
409,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 15 września 2021 r. - poz. 137 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji
516,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 15 września 2021 r. - poz. 138 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej – Wydział Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli
348,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 16 września 2021 r. - poz. 139 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 12 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe
980,1k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 17 września 2021 r. - poz. 140 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
494,8k
Wyświetlanie 121 - 140 z 148 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 8