Dokumenty

Wyświetlanie 101 - 120 z 140 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 30 czerwca 2021 r. - poz. 101
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib
388,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 30 czerwca 2021 r. - poz. 102 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
553,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 2 lipca 2021 r. - poz. 103 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
1 229,0k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 5 lipca 2021 r. - poz. 104 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
406,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 7 lipca 2021 r. - poz. 105 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 5 lipca lipca 2021 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za czerwiec 2021 r.
491,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 7 lipca 2021 r. - poz. 106 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za czerwiec 2021 r.
495,4k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 9 lipca 2021 r. - poz. 107 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów
425,4k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 16 lipca 2021 r. - poz. 108 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 16 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
584,3k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 21 lipca 2021 r. - poz. 109 -
DECYZJA Nr 3 MINISTRA FINANSÓW,FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 lipca 2021 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego
412,3k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 22 lipca 2021 r. - poz. 110 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
715,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 22 lipca 2021 r. - poz. 111 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zasad zgłaszania informacji o nieprawidłowościach w Ministerstwie Finansów
458,4k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 27 lipca 2021 r. - poz. 112 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów
411,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 27 lipca 2021 r. - poz. 113 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW,FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu
413,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 28 lipca 2021 r. - poz. 114 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 27 lipca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie dysponowania danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG)
409,8k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 30 lipca 2021 r. - poz. 115 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Komitetu Audytu
725,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 2 sierpnia 2021 r. - poz. 116 -
DECYZJA Nr 4 MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej
403,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 4 sierpnia 2021 r. - poz. 117 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie i przeprowadzenie modyfikacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem ZISAR, dostawę zmienionego oprogramowania, jego wdrożenie i utrzymanie na rzecz izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów
414,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 5 sierpnia 2021r. - poz. 118 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Lublinie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę czytników elektronicznych do odczytywania kodów kreskowych z dokumentów celnych na rzecz izb administracji skarbowej
380,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 10 sierpnia 2021 r. - poz. 119 -
KOMUNIKAT MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”
1 853,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 11 sierpnia 2021r. - poz. 120 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za lipiec 2021 r.
375,2k
Wyświetlanie 101 - 120 z 140 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7