Dokumenty

Wyświetlanie 81 - 100 z 115 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6
Nazwa Rozmiar
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 19 maja 2021 r. - poz. 81 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i urządzeń informatycznych na rzecz izb administracji skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości i Krajowej Informacji Skarbowej, finansowanych z programu wieloletniego „Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022” w 2021 r.
422,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 19 maja 2021 r. - poz. 82 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 18 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
342,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 20 maja 2021 r. - poz. 83 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
404,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 24 maja 2021 r. - poz. 84 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Katowicach do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prasy i czasopism w wersji papierowej oraz elektronicznej na rzecz izb administracji skarbowej
414,1k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 25 maja 2021 r. - poz. 85 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę pojazdów samochodowych z systemem do automatycznego rozpoznawania i rejestrowania numerów rejestracyjnych pojazdów na rzecz izb administracji skarbowej
349,2k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 26 maja 2021 r. - poz. 86 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe i 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa
733,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 26 maja 2021 r. - poz. 87 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę systemu łączności cyfrowej z funkcją bezprzewodowej transmisji danych do pojazdów samochodowych na rzecz izb administracji skarbowej
419,5k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 1 czerwca 2021 r. - poz. 88 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
363,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 2 czerwca 2021 r. - poz. 89 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJREGIONALNEJ z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
384,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 8 czerwca 2021 r. - poz. 90 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Katowicach do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prasy i czasopism w wersji papierowej oraz elektronicznej na rzecz izb administracji skarbowej, Krajowej Szkoły Skarbowości i Krajowej Informacji Skarbowej
418,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 8 czerwca 2021 r. - poz. 91 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę plombownic typu UCS i typu UCS PU na rzecz izb administracji skarbowej
411,7k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 9 czerwca 2021 r. - poz. 92 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Ministerstwa Finansów do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania pracą sieci laboratoriów na rzecz jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, w ramach których są utworzone te laboratoria
417,6k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 10 czerwca 2021 r. - poz. 93 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych
721,3k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 10 czerwca 2021 r. - poz. 94 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za maj 2021 r.
411,1k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 10 czerwca 2021 r. - poz. 95 -
OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny tony miedzi oraz średniej ceny kilograma srebra za maj 2021 r.
407,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 21 czerwca 2021 r. - poz. 96 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wsparcie dla ukraińskich mikro i MŚP, w szczególności dla firm będących w fazie start-up”
417,1k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 21 czerwca 2021 r. - poz. 97 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz Funduszu Gwarancji Płynnościowych
425,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 23 czerwca 2021 r. - poz. 98 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 czerwca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu „Transformacja służb informatycznych resortu finansów”
414,9k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 23 czerwca 2021 r. - poz. 99 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 czerwca 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie projektu „Transformacja służb informatycznych resortu finansów”
417,1k
Dz. Urz. Min. FFiPR z dnia 23 czerwca 2021 r. - poz. 100 -
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Strategii Robotyzacji w Ministerstwie Finansów
2 261,9k
Wyświetlanie 81 - 100 z 115 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 6